Targhîb wa Tarhîb Koranens dygd del 4

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Autentiska hadither om Koranens dygd.

Belöningen av sudjud Tilawa.

Dygden av surat al-Fatiha och surat al-Baqarah.

Kategorier