Targhib wa Tarhib Kunskap del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

 

 

Den enorma dygden av att söka islamisk kunskap.

Plikten av att söka kunskap.

Genomgång av en mäktig hadith som tar upp belöningen av att stödja sina bröder.

Kategorier