Targhib wa Tarhib Kunskap del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Den enorma dygden av att söka islamisk kunskap.

Förklaringen av den mäktiga hadithen om de fem dygder för den som söker kunskap och de lärda.

Vikten kunskap muslimen är skyldig att lära sig.

Belöningen av kunskap efter ens bortgång.

Frågor och svar.

Kategorier