Targhib wa Tarhib Kunskap del 4

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Den enorma dygden av att söka islamisk kunskap.

Kapitlet om att resa för att söka kunskap.

Belöningen för att lära sig och sedan sprida hadither.

Faran av att ljuga om profeten (salalahu aleyhi wa salam)

Frågor och svar.

Kategorier