Targhib wa Tarhib Kunskap del 5

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Den enorma dygden av att söka islamisk kunskap.

Att känna till de lärdas status.

Att ära de lärda.

Faran av att tala illa om de lärda.

Att vara barmhärtig mot barn.

Frågor och svar.

Kategorier