Targhib wa Tarhib kunskap del 6

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Faran av att studera islam med en felaktig avsikt.

Belöningen i att förmedla kunskapen.

Faran av att dölja och hålla tillbaka kunskap.

Kategorier