Targhîb wa Tarhîb Sadaqah del 7

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Att skänka sadaqah dolt.

Belöningen av att försörja sin familj.

Belöningen av att ge någon ett lån.

Dygden av att överse någons synd och hjälpa den skuldsatte.

Kategorier