Targhîb wa Tarhîb Sadaqah del 8

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Del 8

Belöningen av att spendera på goda ändamål.

Att vara generös och inte frukta fattigdom.

Allah ersätter allt vi ger för Hans sak i detta liv.

Att skynda sig i att göra gott.

Kategorier