Targhîb wa Tarhîb Sadaqah del 9

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Del 9

Sista delen från detta kapitel

Dygden och belöningen av att bjuda på mat.

Att mata dem i nöd.

Belöningen av att förse folk med vatten.

Vikten av att visa tacksamhet.

Att gengälda det goda människor gör för en.

Faran av otacksamhet.

Kategorier