Del 13. Om Bönen. Del 5. Olika typer av 'sudjud' mm.

Bismillah.
Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.
 
Del 13. Om bönen. Del 5.
  • Olika typer av sudjud [nedfall].
  • Att be i samling
  • mm
Föreläsare är broder Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.