Del 14. Om Bönen. Del 6. Vem får leda bönen? mm.

Bismillah.
Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.
 
Del 14. Om bönen. Del 6.
  • Vem får leda bönen?
  • Vem bör inte leda bönen?
  • Vad ska imamen tänka på?
  • mm.
Föreläsare är  Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.