Del 15. Om Bönen. Del 7. Den resandes bön. Fredagsbönen.

Bismillah.
Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.
 
Del 15. Om bönen. Del 7.
  • Den resandes bön.
  • Fredagsbönen.
  • mm.
Föreläsare är  Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.