Del 17. Om Bönen. Del 9. Eid bön. Regn bön. Bön vid solförmörkelse mm.

Bismillah.
Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.
 
Del 17. Om bönen. Del 9.
  • Eid bönen.
  • Regn-bönen.
  • Bön vid solförmörkelse.
  • mm.
Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.