Åkallan och åminnelse. Del 2. Daglig åminnelse; själens näring.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. En inspirerande serie om åkallan och åminnelse. Del 2 handlar om:
  • Att inte glömma sin dagliga dhikr
  • Det bästa dhikr
  • Uppförande, beteende när man gör dhikr
  • Att söka kunskap om dhikr.
  • Vilka pelare finns när man ska göra dhikr
Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh. Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.