Om Kunskap. Del 2. De Lärda och Studenternas förträffligheter

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Del.

2.

Hur bra det är att söka kunskap och hur de tidigare muslimerna kämpade för att få kunskap.

Kunskapen är den bästa formen avdhikr.

Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt.

Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:Varför man ska söka kunskapBelöningen man får för detHur man ska söka kunskap på rätt sättDe lärdas ställning i IslamStudentens prisvärda egenskaperExempel från de tidigare MuslimernaOm Kunskap.

Del 2.

De Lärda och Studenternas förträffligheter

Kategorier