Om Kunskap. Del 3. Olika sorters kunskap

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Del.

3.

Olika sorters kunskap, som att läsa tafsir och hadither från profeten sallaAllahu alayhi wa sallam.

Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt.

Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:Varför man ska söka kunskapBelöningen man får för detHur man ska söka kunskap på rätt sättDe lärdas ställning i IslamStudentens prisvärda egenskaperExempel från de tidigare MuslimernaOm Kunskap.

Del 3.

Olika sorters kunskap

Kategorier