Om Kunskap. Del 8. Om att memorera och de lärdas minne

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Del.

8.

De stora Imamerna är kända för sin förståelse men också för deras starka minne.

Denna föreläsning handlar om att memorera och hur viktigt det är.

Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt.

Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:Varför man ska söka kunskapBelöningen man får för detHur man ska söka kunskap på rätt sättDe lärdas ställning i IslamStudentens prisvärda egenskaperExempel från de tidigare MuslimernaOm Kunskap.

Del 8.

Om att memorera och de lärdas minne

Kategorier