Om Kunskap. Del 9. Om att memorera del 2

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Del.

9.

Fortsättning på förra föreläsningen om att memorera.

Saker man kan göra för att bättre minnas det man läser och memorerar.

Och tips om hur man skall läsa texter.

De stora Imamerna är kända för sin förståelse men också förderas starka minne.

Denna föreläsning handlar om att memorera och hurviktigt det är.

Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt.

Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:Varför man ska söka kunskapBelöningen man får för detHur man ska söka kunskap på rätt sättDe lärdas ställning i IslamStudentens prisvärda egenskaperExempel från de tidigare MuslimernaOm Kunskap.

Del 9.

Om att memorera del 2

Kategorier