Profeten Mûsâ - Moses - del 2. Musa och Farao.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Profeten Mûsâ, Moses (alayhi salam).

Denna föreläsning är en fortsättning i serien om Profeterna (alayhim salam).

Detta är del 2 om profeten Mûsâ alayhi salam.

En av de stora profeterna.

Han ärades med att Allah Talade till honom direkt.

Mûsâ är bani Isrâîls stora profet.

Han kommer att ha flest anhängare på Domedagen efter profeten Muhammed (´alayhim salam).

Han gavs Toran.

Mûsâ nämns 136 gånger i Koranen.

Berättelsen om Mûsâ är den som nämns mest i Koranen.

Del 2 handlar om När Mûsâ sändes till Farao för att kalla honom till sanningen.

Denna del innehåller vägledning och riktlinjer vad gäller Dawa, att kalla till Allah.

- Hur Allah beordrade Mûsâ att tala mjukt till Farao trots Faraos upproriska beteende.

- Allah straffar inte ett folk innan de fått reda på sanningen.

- Mûsâ bad att få ett stöd i sitt kall, hans bror Hârûn som även han sändes som Profet.

- mm.

Talare är broder Abdul Wadud.

Profeten Musa del 2

Kategorier