Profeten Mûsâ - Moses - del 3. Straffen över Egypten, Faraos död.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Denna föreläsning är en fortsättning i serien om Profeterna (alayhim salam).

Detta är del 3 om profeten Mûsâ alayhi salam.

En av de stora profeterna.

Han ärades med att Allah Talade till honom direkt.

Mûsâ är bani Isrâîls stora profet.

Han kommer att ha flest anhängare på Domedagen efter profeten Muhammed (´alayhim salam).

Han gavs Toran.

Berättelsen om Mûsâ innehåller många lärdomar och nyttor som vi kan dra nytta av.

Berättelsen om Mûsâ är den som nämns mest i Koranen.

Mûsâ nämns 136 gånger i Koranen.

Mûsâ gick igenom många prövningar, sändes till Farao mm.

Del 3 handlar om:* Sista epoken av Faraos liv * Alla de straff som drabbadeEgyptensotrogna som torkan, översvämningen, invasionen av paddor gräshoppor och löss.

* Musas flykt ut ur Egypten mot Palestina * Hur Allah delade på havet och hur Farao dränktes.

Talare är broder Abdul Wadud.

Profeten Musa del 3.

Kategorier