Om Kunskap. Del 4. Studentens beteende och uppförande

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Del. 4. Hur stundenten som söker kunskap skall bete sig och uppföra sig.
 
Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt. Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:

  • Varför man ska söka kunskap
  • Belöningen man får för det
  • Hur man ska söka kunskap på rätt sätt
  • De lärdas ställning i Islam
  • Studentens prisvärda egenskaper
  • Exempel från de tidigare Muslimerna