Välkommen till Föreläsnings avdelningen!

Här finner du inspirerande och lärorika föreläsningar, böcker och serier i olika ämnen.
Utforska menyn och få tillgång till över 1100 föreläsningar om Islam på Svenska!
Alla våra föreläsare har universitetsexamen i Islamiska studier och rekommendationer från de lärda.

 

DISTANSKURSER: Studera på distans och lär dig mer om Islam
 

Introduktion till Islam
Vad är Islam? Vem var Muhammed? Hur ska jag stärka min tro? För dig som vill lära dig om Islam eller som nyligen börjat praktisera.
Generella Grunder
Här finner du grundläggande kunskaper om tawhîd [trosläran] hur man utför tvagning och bönen, Koranens innebörd mm.
Djupare Studier

För dig som gått igenom Generella grunder. Här finner du böcker och serier om Allahs Namn och Egenskaper, trosläran enligt ahlu-sunnahs imamer, Hadith, Fiqh med mera.

 

  • Boken Adab ul Mufrad av imam al-Bukhari tar upp hadither i olika ämnen som alla muslimer är i behov av att studera. Föreläsare är Abdul Wadud som har en examen i Hadith studier.

    Gå till serie

  • I denna serie går vi igenom olika kapitel som handlar om bestämmelser. Allt från tvagning till arvsrätt tas upp i denna serie som hålls av Abdullah Abu Dawud som har en examen i Fiqh och Sharia studier.

    Gå till serie

Vad är Islam? Vem var profeten Muhammed? Varför skall man be? Lär dig mer om Islam och Islams vackra sidor
Islams grund och första pelare. Lär dig om profeternas kall, Allahs namn och egenskaper, syftet med skapelsen mm. Här finner du enstaka föreläsningar och böcker i ämnet
Hur ska vi förstå vår religion? Vad är den korrekta lösningen på dagens problem? Vilka är de lärda och hur söker man kunskap? Detta och mer finner du svar på här
Studera Fiqh: Hur gör man tvagning och ber korrekt? Vad är bönens villkor? Vilka bestämmelser finns kring Zakat, Hadj mm? Detta och mer finner du här
Lär dig mer om Allahs bok, den bästa av alla uppenbarade böcker. Hur ska man förstå Koranen? Lär dig att reflektera över Koranen och vad dess olika kapitel betyder
Biografi
Studera profeten Muhammeds [salla Allahu ’alayhi wa sallam] biografi och liv, hans utseende och karaktär samt de tidigare profeterna mm
Varför är det viktigt att följa sunnah? Lär dig mer om sunnah och profetens hadither och de böcker som finns i ämnet
Låt dig inspireras och reflektera kring meningen med livet, hur din tro kan bli starkare, hur du kan närma dig din Skapare, vägen till paradiset, vad som händer efter döden mm.
Lyssna på föreläsningar om barnuppfostran, familjelycka och relationer samt de svårigheter som kan dyka upp samt hur man kan lösa dem, med mera
Ämnen som rör kvinnan, hennes bön, tvagning mm
Ett av de viktigaste ämnena i Islam och något alla muslimer är i behov av att lära sig mer om och praktisera
För dig som vill lyssna på och memorera hadither på arabiska
Övriga föreläsningar inom olika ämnen

Populäraste Föreläsningar

Senaste Föreläsningarna