Välkommen till Föreläsnings avdelningen!

Här finner du inspirerande och lärorika föreläsningar, böcker och serier i olika ämnen.
Utforska menyn och få tillgång till över 1100 föreläsningar om Islam på Svenska!
Alla våra föreläsare har universitetsexamen i Islamiska studier och rekommendationer från de lärda.

 

DISTANSKURSER: Studera på distans och lär dig mer om Islam
 

Introduktion till Islam
Vad är Islam? Vem var Muhammed? Hur ska jag stärka min tro? För dig som vill lära dig om Islam eller som nyligen börjat praktisera.
Generella Grunder
Här finner du grundläggande kunskaper om tawhîd [trosläran] hur man utför tvagning och bönen, Koranens innebörd mm.
Djupare Studier

För dig som gått igenom Generella grunder. Här finner du böcker och serier om Allahs Namn och Egenskaper, trosläran enligt ahlu-sunnahs imamer, Hadith, Fiqh med mera.

 

  • Boken Adab ul Mufrad av imam al-Bukhari tar upp hadither i olika ämnen som alla muslimer är i behov av att studera. Föreläsare är Abdul Wadud som har en examen i Hadith studier.

    Gå till serie

  • I denna serie går vi igenom olika kapitel som handlar om bestämmelser. Allt från tvagning till arvsrätt tas upp i denna serie som hålls av Abdullah Abu Dawud som har en examen i Fiqh och Sharia studier.

    Gå till serie

Vad är Islam? Vem var profeten Muhammed? Varför skall man be? Lär dig mer om Islam och Islams vackra sidor
Islams grund och första pelare. Lär dig om profeternas kall, Allahs namn och egenskaper, syftet med skapelsen mm. Här finner du enstaka föreläsningar och böcker i ämnet
Hur ska vi förstå vår religion? Vad är den korrekta lösningen på dagens problem? Vilka är de lärda och hur söker man kunskap? Detta och mer finner du svar på här
Studera Fiqh: Hur gör man tvagning och ber korrekt? Vad är bönens villkor? Vilka bestämmelser finns kring Zakat, Hadj mm? Detta och mer finner du här
Lär dig mer om Allahs bok, den bästa av alla uppenbarade böcker. Hur ska man förstå Koranen? Lär dig att reflektera över Koranen och vad dess olika kapitel betyder
Biografi
Studera profeten Muhammeds [salla Allahu ’alayhi wa sallam] biografi och liv, hans utseende och karaktär samt de tidigare profeterna mm
Varför är det viktigt att följa sunnah? Lär dig mer om sunnah och profetens hadither och de böcker som finns i ämnet
Låt dig inspireras och reflektera kring meningen med livet, hur din tro kan bli starkare, hur du kan närma dig din Skapare, vägen till paradiset, vad som händer efter döden mm.
Lyssna på föreläsningar om barnuppfostran, familjelycka och relationer samt de svårigheter som kan dyka upp samt hur man kan lösa dem, med mera
Ämnen som rör kvinnan, hennes bön, tvagning mm
Ett av de viktigaste ämnena i Islam och något alla muslimer är i behov av att lära sig mer om och praktisera
För dig som vill lyssna på och memorera hadither på arabiska
Övriga föreläsningar inom olika ämnen

Populäraste Föreläsningar

Senaste Föreläsningarna

Pågående Föreläsningar

Föreläsnings Meny

Om Islam
Allmänna (Om Islam)
SERIER OM ISLAM
Islam den sanna religionen
Islams förträfflighet
Syndernas onda följder
Islams vackra sidor
Troslära (Aqidah)
Allmänna (Troslära)
Extremism (Troslära)
SERIER INOM TROSLÄRA
Troslära & Beteende
Djahmiyyah - Den vidrigaste sekten
Kallet till Tawhid
al-Uluw (Allahs höghet över skapelsen)
De som avvek från imamernas väg
BÖCKER INOM TROSLÄRA
Trons förgreningar [Imam al-Bayhaqi]
Kitab-ut-tawhid
Kitab-ut-tawhid (Shaykh Aqil)
Kitab-ut-tawhid (2014)
De tre grunderna
De tre grunderna (Ibn Baz förklaring)
De tre grunderna (14 delar)
Usul-us-Sunnah
De fyra grunderna
De sex grunderna
De sex grunderna
De sex grunderna (2014)
Trosläran enligt de 2 Imamerna
Allahs vackra namn
Aqidat ut-Tawhid
Tillvägagångsätt (Manhadj)
Allmänna (Manhadj)
SERIER INOM MANHADJ
Hur ska vi förstå vår Religion
SUNNAH ÄR SOM NÛH'S ARK
Muslimernas onda ledare
Hadithen om de 73 sekterna
Om Kunskap och Vägen till Kunskap
Hur kan vi förbättra muslimernas situation
Hur ska vi förstå Islam? (Vinterkonferens 2017)
Bestämmelser (Fiqh)
Allmänna (Fiqh)
SERIER INOM BESTÄMMELSER
Tvagningen
Säsonger av dyrkan och högtider
Profetens bön beskriven från början till slut
Frågor och svar med Imam Bin Bâz
Guide till Hadj och 'Umrah
Historien om Fiqh
Principer och grunder i fiqh
BÖCKER INOM BESTÄMMELSER
Bönens villkor
Adab-ul-mashyi ila-salah
Manhadj as-Salikin
Manhadj as-Salikin (4 delar)
Manhadj as-Salikin (9 delar)
Förenklad fiqh
Bulugh ul Maram
Fastan
Etik och zuhud (al Jam’e)
Renlighet
Bönens villkor m.m.
Koranen (Tafsir)
Hur ska man förstå Koranen?
Allmänna (Koranen)
Tafsir
Surat ul Baqarah
Surat ul Kahf
Surat Yosuf
Surat ul Furqan
Övriga Tafsir
Surat al-Hujurat
Surat al-Waqiya
Juzz Tabarak
Juzz Amma
Surat Ibrahim
Biografi (Sirah)
Allmänna (Sirah)
De tidigare profeterna
Adam (Âdam)
Noak (Nûh)
Abraham (Ibrâhîm)
Job (Ayyûb)
Moses (Mûsâ)
Jesus (´Îsâ)
MUHAMMED (SALLÂ ALLÂHU ´ALAYHI WA SALLAM)
Profetens utseende och karaktär
Profetens Unika Egenskaper och Dygder
Profetens fruar och barn
Profetens Liv
Al fusul fi sirat-il rasul
Profetens Följeslagare
Vad säger Islam om profetens följesalgare
Glimtar och lärdomar från följeslagarnas liv
Abu Bakr
Umar
Uthman
Ali
Abu Hurreira
Abu Darda
De Lärda
DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA
Sunnah
Allmänna (Sunnah)
BÖCKER INOM SUNNAH
al - Adab ul mufrad
Tirmidhi Kitab-azuhud (Avhållsamhet)
Kitab-ul-fitnah (Tirmidhi)
Kitab-ul-fitnah (Abu Dawud)
En samling profetiska hadither
Targhîb wa Tarhîb
Imam an-Nawawi's 40 Hadither
Riyâdh-us-sâlihîn
99 utvalda hadtiher. Imam as-Sa´dî
SERIER INOM SUNNAH
Liknelser från profetens sunnah
IMAM AL-BUKHÂRI KONFERENSEN
Reflektion & Inspiration
Allmänna (Inspiration)
Det kommande livet
SERIER INOM DET KOMMANDE LIVET
Domedagens tecken
Döden
Om Graven
Om Domedagen
Om Paradiset
Domedagens Tecken (NY)
Rena själen
SERIER INOM RENANDET AV SJÄLEN
Belöningen i att minnas Allah
Syndernas hemska konsekvenser
Prövningar & Svårigheter
Hur kan man stärka sin TRO i svåra tider
100 sätt att komma nära Allah
BÖCKER INOM RENANDET AV SJÄLEN
Sjukdomar och dess botemedel [Ibn-ul-Qayyim]
Lataif al-ma’arif
Familj & Äktenskap
Allmänna (Familjeliv)
SERIER INOM FAMILJ & ÄKTENSKAP
Giftermål & Äktenskap
Familjelycka och relationer
Kvinnorelaterat
Den Muslimska Kvinnan
Den rättfärdiga hustruns egenskaper
Etik & Moral (Adab)
Allmänna (Adab)
SERIER INOM ETIK OCH MORAL
Seminarium om god karaktär
Brödraskap i Islam
God karaktär
Muslimer! Var bröder
Ett leende, gott ord och fin karaktär öppnar människors hjärtan.
Etik och Moral - âdâb
Ramadan
Allmänna (Ramadan)
SERIER INOM RAMADAN
Hur kan jag förbereda mig inför Ramadan
Inför Ramadan
Hur kan vi få ut mer av månaden Ramadan?
Bestämmelser om Ramadan
Sh. Ibin ´Uthaymîn - Om Ramadan
BÖCKER INOM RAMADAN
Kapitlet om fastan från Sahee Bukhari
Övrigt
Allmänna (Övrigt)
BÖCKER INOM ÖVRIGT
Viktiga lektioner för alla muslimer
SERIER INOM ÖVRIGT
Bönens Inlevelse & Koncentration
Om Prövningar
Att kalla Till Islam
Drömmar och Drömtolkning
Att minnas Allah, dhikr, och dess dygder
Djävulens planer och hur du skyddar dig
Andar och demoner
Åkallan och åminnelse
Besök i Sverige (Mashaykh)
Shaykh Muhyiudin
Bulugh ul-Maram (Shaykh Muhyiudin)
Profetens Sunnah Seminariet
Imam Mâliks troslära (Shaykh Muhyiudin)
Ramadan Seminarium 2013
Hadither om Fastan
Övrigt (Shaykh Muhyiudin)
Sheykh Falah Ismael
Den räddade gruppen (Sh Falah)
Frågor och Svar (Sh Falah)
Den sanna vägen och kunskapens källor (Sh Falah)
Övrigt (Sh Falah)
Shaykh Hassan al-Banna
Shaykh Sulayman Hafidhahullah
Ljudböcker
Poesi