Extremism och terrorism

Vad säger egentligen islam om terrorism och extremism? Denna kompilering av föreläsningar och kortare klipp ämnar att klargöra islams ståndpunkt när det kommer till dessa två frågor.

Kategorier