Västerländska ideologier i ljuset av islam

En serie på tio avsnitt där Dr. Abdullah Sueidi utforskar västerländska ideologier som sekularism, liberalism, feminism, socialism m.fl. Föreläsningarna utgår från ett idéhistoriskt perspektiv där det förklaras hur islam relaterar till dessa ideologier. Med tanke på att muslimer i Väst dagligen konfronteras med dessa ideologier via skola, media och liknande, är det av avgörande betydelse att förstå varför de uppstod, vad de faktiskt handlar om, och hur islam förhåller sig till dem.

Kategorier