Syndernas onda konsekvenser

En genomgång av boken ad-Dâ' wad-Dawâ' av Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah.

Kategorier