Islam och kristendomen

Islam och kristendomen är världens största religioner och även de två största religionerna i Sverige. Båda religionerna har ett missionerande budskap där vardera religion gör anspråk på sanningen. Följande föreläsningar och klipp är ämnade att jämföra de båda. Välkomna!

Kategorier