Vår Herre! Ge oss det goda i detta liv

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Vår Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plåga! [Koranen 2: 201]

Rabbanâ âtinâ fid-dunyâ hasanah wa fil-âkhirati hasanah wa qinâ 'athâban-nâr.

Abû Dâwûd 2/179 nr 1892, Ahmad 3/411 och Al-Baghawî i Sharh us-Sunnah 7/128. Imam Al-Albânî verifierade den som god (hasan) i Sahîh Abû Dâwûd 1/354. Versen är från Sûrah al-Baqarah 2:201.

Åkallan att säga mellan al-rukn-ul-yamânî och den svarta stenen

Kategorier