I Allahs Namn och i enlighet med Hans sändebuds sunnah

بِسْمِ اللَّـهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله

I Allahs Namn och i enlighet med Hans sändebuds sunnah.

Bismillâh wa 'alâ sunnati rasûlillâh.

Abû Dâwûd 3/314 nr 3213, med en autentisk kedja. Ahmad också med formuleringen: I Allahs Namn och enlighet med Hans sändebuds religion. Dess kedja är också autentisk. Autentisk enligt Imâm Al-Albânî.

Åkallan då man placerar den döde i graven

Kategorier