Allah! Förlåt honom

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ

Allah! Förlåt honom. Allah! Gör honom orubblig[1].

Allahum-maghfirlah Allahumma thabbithu.

Abû Dâwûd 3/315 nr 3221 och Al-Hâkim 1/370 som verifierade den som autentisk och Imam adh-Dhahabî höll med. Autentisk enligt Imam Al-Albânî.

1. Att Allah underlättar för honom och gör honom orubblig och fast i att svara på frågorna i graven; vem är din Herre, vad är din religion och vem är din profet? Profeten ﷺ brukade stå kvar (vid graven) efter att ha begravt den döde och säga till folket: ”Be Allah att förlåta er broder och göra honom orubblig, för sannerligen tillfrågas han nu."

Åkallan efter att ha begravt den döde

Kategorier