Allah! Din tjänare, vars mor även är Din tjänarinna, är i behov av Din barmhärtighet

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وابْنُ أمَتِكَ، احْتَاج إِلَى رَحْمَتِكَ، وأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وإنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ

Allah! Din tjänare, vars mor även är Din tjänarinna, är i behov av Din barmhärtighet, och Du är inte i behov av att straffa honom. Om han var from så öka hans belöning och om han var en syndare så benåda honom.

Allahumma 'abduka wabnu amatik ihtâdja ilâ rahmatik, wa Anta ghaniyyun 'an 'athâbih, in kâna muhsinan fazid fî hasanâtih, wa in kâna musî´an fatadjâwaz 'anhu.

Al-Hâkim 1/359 som verifierade den som autentisk och adh-Dhahabî höll med honom. Se även al-Albânîs bok Ahkâm ul-Djanâ'iz, sid. 125.

Åkallan för den döde i samband med begravningsbönen

Kategorier