Allah! Förlåt våra levande och våra döda

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِـحَيِّنا، ومَيِّتِنَا، وشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وصَغِيْرِنَا، وكَبيرِنَا، وذَكَرِنَا، وأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فأَحْيِهِ عَلَى الإسْلامِ، ومَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ عَلَى الإيْمانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ، ولا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

Allah! Förlåt våra levande och våra döda. De närvarande och de frånvarande. De unga och de gamla. Männen och kvinnorna. Allah! Låt den av oss som får leva göra det enligt islam, och låt den av oss som dör göra det som troende . Allah! Låt oss inte gå miste om belöningen [för honom] och låt oss ej gå vilse efter honom.

Allahum-maghfir lihayyinâ, wa mayyitinâ, wa shâhidinâ, wa ghâ´ibinâ, wa saghîrinâ wa kabîrinâ, wa thakarinâ wa unthânâ. Allahumma man ahyaytahu minnâ fa´ahyihi 'alal-islâm, wa man tawaffaytahu minnâ fatawaffahu 'alal-îmân, Allahumma lâ tahrimnâ adjra wa lâ tudhillanâ ba'dah.

Ibn Mâdjah 1/480 nr 1498, Abû Dâwûd nr 3201, At-Tirmidhî nr 1024 och An-Nasâ’î nr 1988 och Ahmad 2/368. Se även al-Albânîs Sahîh Ibn Mâdjah 1/251.

Åkallan för den döde i samband med begravningsbönen

Kategorier