Må Allah välsigna dig

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وبَارَكَ عَلَيْكَ، وجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Må Allah välsigna dig, och skänka dig Hans välsignelser samt ena er i gott.

BârakAllahu lak, wa bâraka 'alayk, wa djama'a baynakumâ fî khayr.

Abû Dâwûd nr 2130, At-Tirmidhî nr 1091, Ibn Mâdjah nr 1905. Se även Imam Al-Albânîs Sahîh Ibn Mâdjah 1/324.

Åkallan för den nygifte

Kategorier