Jag ber Allah den Väldige

أسَألُ اللَّهَ العَظِيمَ، رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، أنْ يَشْفِيَكَ

Jag ber Allah den Väldige, den väldiga tronens Herre, att bota dig.

[Detta ska sägas sju gånger.]

As´alullâhal-'Adhîma Rabbal-'arshil-'adhîm an yashfiyak.

Al-Bukhârî nr 6339 och Muslim nr 2679.

At-Tirmidhî nr 2083, Abû Dâwûd nr 3106. Se även Sahîh ut-Tirmidhî 2/210 och
Sahîh ul-Djâmî’ 5/180 nr 5766.

Åkallan för den sjuke då man besöker denne

Kategorier