Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah! Allah är störst!

لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ واللهُ أكْبَرُ، لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الـمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ

Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah! Allah är störst! Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah - till Honom hör Herraväldet och all pris. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah - Det finns ingen rörelse och ingen styrka förutom med Allahs hjälp och vilja.

Lâ ilâha illallâhu wAllahu Akbar, lâ ilâha illallâhu wahdah, lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, lâ ilâha illallâhu lahul-mulku wa lahul-hamd, lâ ilâha illallâhu wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh.

At-Tirmidhî nr 3430, Ibn Mâdjah nr 3794. Autentisk enligt Al-Albânî i Sahîh ut-Tirmidhî 3/152 och i Sahîh Ibn Mâdjah 2/317.

Åkallan för den sjuke som gett upp hoppet om att leva

Kategorier