Må Allah välsigna dig

بَارَك اللَّهُ لَكَ فِي أهْلِكَ ومَالِكَ

Må Allah välsigna dig i din familj och egendom.

BârakAllahu laka fî ahlika wa mâlik.

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 4/288 nr 2049.

Åkallan för den som erbjuder dig en del av sin egendom

Kategorier