Han skall söka skydd hos Allah

Han skall söka skydd hos Allah. Därefter ska han avsluta och upphöra med det han fått tvivel kring.

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 6/336 nr 3276 och Muslim 1/120 nr 132 och 214.

Åkallan för den som fått tvivel kring sin tro

Kategorier