Jag tror på Allah och Hans sändebud

آمَنْتُ باللـهِ وَرُسُلِهِ

Han skall säga:

Jag tror på Allah och Hans sändebud.

Âmantu billâhi wa rusulih.

Muslim 1/119–120 nr 134 och 212.

Åkallan för den som fått tvivel kring sin tro

Kategorier