Be Allah att välsigna det

Om någon av er ser något som ni blir förtjusta av hos er broder, er själva eller er egendom, så skall ni be Allah att välsigna det[1]. För sannerligen är [onda] ögat verkligt.

Ahmad 4/447, Ibn Mâdjah nr 3509. Imam Al-Albânî verifierade den som autentisk i Sahîh ul-Djâmi’ as-Saghîr 1/212 nr 556. Se även Shaykh al-Arna’uts verifiering av Ibn ul-Qayyims Zâd ul-Ma’âd 4/170.

1. Genom att säga ”Bâraka-Allahu ’alayka” eller ”Allahumma bârik fîk”.

Åkallan för den som fruktar att något skall drabbas av hans [onda] öga

Kategorier