Må Han för vars skull du älskar mig, älska dig

أحَبَّكَ الَّذِي أحْبَبْتَنِي لَهُ

Må Han för vars skull du älskar mig, älska dig.

Ahabbakal-lathî ahbabtanî lah.

Abû Dâwûd 4/333 nr 5125. Imam Al-Albânî verifierade den som god (hasan) i Sahîh Sunan Abû Dâwûd 3/965.

Åkallan för den som säger: "Jag älskar dig för Allahs skull"

Kategorier