Och dig med

وَلَكَ

Och dig med.

Wa lak.

Ahmad 5/82, an-Nasâ´î i ‘Amal ul-Al-Yaum wal-Laylah s, 218 nr 321 med verifiering av Dr. Fârûq Hamâdah.

Åkallan för den som säger "Må Allah förlåta dig"

Kategorier