Och må Allah välsigna dig

وَفِيكَ بَارَكَ اللَّهُ

Och må Allah välsigna dig.

Wa fîka bârakAllah.

Ibn as-Sunni, s.138 nr 278. Se även Ibn ul-Qayyims al-Wâbil us-Sayyib, s. 304, med Bashîr Muhammad ’Uyûns verifiering.

Åkallan för den som säger: "Må Allah välsigna dig"

Kategorier