Må Allah vägleda er

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، ويُصْلِحُ بَالَكُمْ

Må Allah vägleda er och korrigera ert tillstånd och angelägenheter.

Yahdîkumullâhu wa yuslihu bâlakum.

At-Tirmidhî 5/82 2739, Ahmad 4/400, Abû Dâwûd 4/ 308 nr 5038. Se även Imam Al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 2/354

Åkallan för en icke-muslim som nyser och lovprisar Allah

Kategorier