Allah! Fåglarna Du skapat kommer inte med omen

اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

Allah! Fåglarna Du skapat kommer inte med omen. Det goda kommer endast från Dig, och ingen har rätt att dyrkas utom Du.

Allahumma lâ tayra illâ tayruk, wa lâ khayra illâ khayruk, wa lâ ilâha ghayruk.

Ahmad 2/220 Ibn us-Sunni nr 292. Se även Imam al-Albânîs Silsilat al-âhâdîth as-Sahîhah 3/54 nr 1065

Åkallan angående [det förhatliga i] omen

Kategorier