Allah! Fri är Du från alla brister

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

Allah! Fri är Du från alla brister, och lovprisad! Välsignat vare Ditt Namn och upphöjt vare Ditt Majestät. Ingen har rätt att dyrkas förutom Du.

Subhânaka-Allahumma wa bihamdik, wa tabârakasmuk, wa ta'âlâ djadduk, wa lâ ilâha ghayruk.

Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, An-Nasâ'i, At-Tirmidhî. Se även al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 1/77 och Sahîh Ibn Mâdjah 1/135.

Åkallan i början av bönen

Kategorier