Allah! Till Dig hör alla lovprisningar

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ] [لَكَ الْحَمْدُ] [أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ] [اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلّيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وّإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدّّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ] [أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إّلَّا أَنْتَ].

Allah! Till Dig hör alla lovprisningar. [Du är himlarnas, jordens och dess innevånares ljus]. Du är himlarnas och jordens ljus och de som finns däri . Till Dig hör alla lovprisningar, Du är Den som vidmakthåller himlarna och jorden och allt de innehåller. [Till Dig hör alla lovprisningar, Du är Herren över himlarna och jorden och allt som de innehåller.] [Prisad vare Du. Ditt är Herraväldet i himlarna och på jorden och allt som de innehåller.] [Prisad vare Du. Du är Konungen över himlarna och jorden.] [Och alla lovprisningar tillhör Dig.] [Du är al-Haqq , och Ditt löfte är sant, Ditt ord är sant, mötet med Dig är sant, paradiset är sant, helvetet är sant, profeterna är sanna, Muhammed är sann, och Domedagen är sann.] [Allah! Jag har underkastat mig Dig, och jag har lagt all min tillit till Dig. Jag tror på Dig och till Dig vänder jag mig [i lydnad]. För Din skull argumenterar jag och Dig tar jag till domare, så förlåt mig det jag gjort [tills nu] och det jag [ännu] inte gjort. Det jag gjort i hemlighet och det jag gjort öppet. Du är Den som ger och Den som håller tillbaka. Ingen har rätt att dyrkas förutom Du.] [Du är min Gud, ingen har rätt att dyrkas förutom Du!]

Allahumma lakal-hamd, Anta nûrus-samâwâti wal ardhi wa man fîhin, wa lakal-hamdu Anta qayyimus-samâwâti wal ardhi wa man fîhin, [wa lakal-hamd Anta Rabbus-samâwâti wal ardhi wa man fîhin] [wa lakal-hamd laka mulkus-samâwâti wal ardhi wa man fîhin] [wa lakal-hamdu Anta Malikus-samâwâti wal ardh] [wa lakal-hamd] [Antal-haqq, wa wa'dukal-haqq, wa qawlukal-haqq wa liqâ´ukal-haqq, waldjannatu haqq, wannâru haqq, wannabiyyûna haqq, wa Muhammedun [sallAllahu 'alayhi wa sallam] haqq, wassâ'atu haqq] [Allahumma laka aslamt, wa 'alayka tawakkalt, wa bika âmant, wa ilayka anabt, wa bika khâsamt, wa 'ilayka hâkamt. Faghfir lî mâ qaddamtu, wa mâ akhkhartu, wa mâ asrartu, wa mâ a'lant [Antal-Muqaddimu, wa Antal-Mu´akhkhir, lâ ilâha illâ Ant] [Anta ilâhî lâ ilâha illâ Ant].

Al-Bukhârî, al-Asqalâni, Fath-ul-Bârî 3/3, 11/ 116, 13/371, 423, 465. Se även Muslim för en kortare version, 1/532 nr 769.

Åkallan i början av bönen

Kategorier