Fri från alla brister är min Herre

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.

Fri från alla brister är min Herre, den Väldige. [Sägs tre gånger]

Subhâna Rabbiyal-'Adhîm.

Abû Dâwûd nr 871, At-Tirmidhî nr 262, an-Nasâ'i 1/190, Ibn Mâdjah nr 888, Ahmad. Se även al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 1/83.

Åkallan i rukû' (bugning i bönen)

Kategorier