Fri från alla brister och helig

سُبُّوحٌ، قُدُوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Fri från alla brister och helig; änglarnas och andens Herre.

Subbûh, Quddûs, Rabbul-malâ´ikati war-rûh.

Muslim 1/353 nr 487, Abû Dâwûd 1/230 nr 872.

Åkallan i rukû' (bugning i bönen)

Kategorier