Allah! Skydda honom från gravens straff

اللَّهُمَّ أعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

Allah! Skydda honom från gravens straff.

Allahumma a'ith-hu min 'athâbil-qabr.

Imam Mâliks Muwatta´ 1/288, Ibn Abî Shaybah i Musannaf 3/217, Al-Bayhaqî 9/4 och Shaykh Shu’ayb al-Arna’ût verifierade dess kedja som autentisk i Sahrh us-Sunnah av Al-Baghawî 5/357. Se även al-Mughnî av Imâm Ibn Qudâmah 3/416 och ad-Durûs ul-Muhimmah li-’Aimmatil-'Ummah, s. 15, av Shaykh ’Abdul-’Azîz Ibn Bâz.

Åkallan i samband med ett barns begravning

Kategorier