Jag söker skydd hos Allah

أعُوذُ باللـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Jag söker skydd hos Allah från den utstötte Satan.

A'ûthu billâhi minash-shaytânir-radjîm.

Al-Bukhârî 7/99 nr 6048 och Muslim 5/2015 nr 2610.

Åkallan i samband med ilska

Kategorier