Alla lovprisningar tillkommer Allah

الـحَمْدُ للَّـهِ

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، ويُصْلِحُ بَالَكُمْ

Om någon av er nyser skall han säga:

Alla lovprisningar tillkommer Allah.

Då skall hans broder, eller hans vän, säga till honom:

Må Allah vara dig nådig.

Om han säger ”Må Allah vara dig nådig” till honom skall han svara:

Må Allah vägleda er och korrigera ert tillstånd och angelägenheter.

Om någon av er nyser skall han säga:

Alhamdu lillâh.

Då skall hans broder, eller hans vän, säga till honom:

Yarhamuka-llâh.

Om han säger ”Yarhamuka-llâh” till honom skall han svara:

Yahdîkumullâhu wa yuslihu bâlakum.

Al-Bukhârî 7/125 nr 6224.

Åkallan i samband med nysning

Kategorier